Hiển thị tất cả 11 kết quả

-23%
300.000

Vải dán tường màu xanh rêu vẩy xược - khổ 3m phủ nguyên tấm - giá tính theo m2 hoàn thiện

-17%
290.000

Vải dán tường màu ghi xanh xược – khổ 3m phủ nguyên tấm – giá tính theo m2 hoàn thiện

-14%
320.000

Vải dán tường màu ghi nhạt  – khổ 3m phủ nguyên tấm – giá tính theo m2 hoàn thiện

-17%
290.000

Vải dán tường màu ghi xám, xược các tính – khổ 3m phủ nguyên tấm – giá tính theo m2 hoàn thiện

-14%
320.000

Vải dán tường màu ghi xanh xược - khổ 3m phủ nguyên tấm - giá tính theo m2 hoàn thiện

-22%
290.000

Vải dán tường màu ghi ánh tím - khổ 3m phủ nguyên tấm - giá tính theo m2 hoàn thiện

-25%
299.000

Vải dán tường màu ghi sáng , ghi xám, ghi bê tông khổ rộng 295cm

-20%
289.000

Vải dán tường màu ghi tím khổ rộng 295cm.(Giá đã bao gồm công hoàn thiện)

-26%
290.000

Vải dán tường màu ghi xám bóng - khổ 3m phủ nguyên tấm - giá tính theo m2 hoàn thiện

-22%
290.000

Vải dán tường màu ghi bóng - khổ 3m phủ nguyên tấm - giá tính theo m2 hoàn thiện

-19%
299.000

Vải dán tường màu ghi xanh xược - khổ 3m phủ nguyên tấm - giá tính theo m2 hoàn thiện