Vải dán tường cao cấp màu xanh xược to – TNxst

250.000

Nền trắng xa da trời

Màu vân xanh đậm nước biển

Đăng ký đại lý: 0912 686 166